Obrada

Menadžment kompanije u saradnji sa svim zaposlenima posebnu pažnju poklanja ispunjenju zahteva svojih kupaca po pitanju pripreme materijala na način podesan za direktno zalaganje u peći.
 
Svaki komad gvožđa ili obojenog metala pre nego što se mehanički istretira na željeni način, prolazi kroz ruke zaposlenih. Otklanja se svaka primesa koja može da šteti kupcu i analizira se hemijski sastav putem ručnih kvantometara. Postavljajući tako visoke standarde u stanju smo da svakom kupcu garantujemo hemijski sastav materijala.
 
Sledeći korak u pripremi je obrada materijala na zahtev kupca, bilo da je to gasno rezanje materijala na određene dimenzije, presovanje ili mlevenje. Opremljeni smo sa 1 mobilnom presom, 2 stacionarne prese, makazama-aligatorkama i mlinom za gvožđe GM2000 TPA.
 
Pakovanje materijala se vrši tako da obezbeđuje bezbedan transport do željene destinacije.