Značaj reciklaže i edukacija

Svest građana o značaju reciklaže se povećava, a „Inos-Napredak“ a.d. kao kompanija sa jasnim opredeljenjem za zaštitu životne sredine, trudi se da kroz procese informisanja i edukacije, doprinese podizanju i unapređenju ovog bitnog životnog segmenta. U skladu sa tim, ostvarena je uspešna saradnja sa Visokom tehnološkom školom strukovnih studija u Šapcu, čiji profesori i studenti u okviru nastavnog programa, periodično posećuju naša stovarišta, gde se studenti na neposredan način upoznaju sa procesom i značajem reciklaže, te njenom ulogom u oblasti zaštite životne sredine.

Leave a Comment